Tillstånd

Vi har tillstånd enligt miljöbalken till drift av avfallshanteringsanläggning och tillstånd till Transport av avfallenligt 36§ Avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av avfallshanteringsanläggning
Tillstånd till transport av avfall enligt 36§ Avfallsförordningen
Bengt Fahlander Åkeri &
Återvinningsanläggning AB
Rattgatan 12, 827 35 Ljusdal
ORG. NR: 556226-4241
Kontakta oss:
Tel: 0651-137 68
Mobil: 070-690 89 67
Producerad av
crossmenu